Barter a negocjacje

barter

Barter a negocjacje >> Barter to rodzaj bezgotówkowej wymiany handlowej, podczas której strony wymieniają ze sobą towary lub usługi o porównywalnej wartości. Innymi słowy, barter to płacenie za towar czy usługę innym towarem lub usługą. Zalety barteru to przede wszystkim oszczędności (czasu, kosztów), brak negatywnego wpływu na tzw. ‚cash flow’ przedsiębiorstw, okazja do pozbycia się zbędnych […]