BATNA – definicja i zastosowanie

  BATNA, czyli najlepsza alternatywa…..   BATNA (z ang.: Best Alternative To a Negotiated Agreement – najlepsza alternatywa do wynegocjowanego porozumienia) to „plan B”, rozwiązanie alternatywne, które negocjujący podejmie, gdy w wyniku przebiegu negocjacji nie dojdzie do żadnego porozumienia, lub jedyne porozumienie możliwe do osiągnięcia będzie nieakceptowalne przez tego negocjatora. Polskim synonimem dla B.A.T.N.A. (bo […]