PROTOKÓŁ ROZBIEŻNOŚCI – definicja i zastosowanie

Facebooktwitterpinterestmail

Protokół rozbieżności to dokument, który spisuje się by podsumować kwestie sporne, w których nie udało się stronom osiągnąć porozumienia.

Kiedy?

Sporządza się go w momencie, gdy strony w trakcie negocjacji stwierdzą, że ich stanowiska co do jednego lub więcej negocjowanych parametrów są nadal rozbieżne i żadna ze stron nie może już zrobić dalszych ustępstw, by zakończyć negocjacje porozumieniem.

Najlepiej, gdy jego  treść zostanie opracowana wspólnie przez wszystkie strony biorące udział w negocjacjach, wydrukowany oraz podpisany.

Narzędzia w postaci protokołu rozbieżności używa się zwykle w przypadku dużych, poważnych i skomplikowanych negocjacji.

 

Po co?

Dokument ten może mieć następujące zastosowania:

– dla celów archiwizacyjnych,

– by udokumentować przełożonym przebieg procesu negocjacji oraz przyczyny nieosiągnięcia porozumienia,

– w przypadku impasu, gdy strony postanawiają dać sobie trochę czasu na przemyślenie swoich stanowisk,

– w przypadku, gdy jedna ze stron używa zerwania negocjacji jako techniki wywierania wpływu na drugą stronę, a więc wywołuje sztuczny impas. Protokół rozbieżności  pozwoli wtedy stronom (zwłaszcza tej, na którą wywiera się wpływ) na głębsze przemyślenie stanowisk.

 

Protokół rozbieżności bywa także formą porozumienia

Niekiedy wdraża się część ustaleń, projekt, itd. pomimo iż występują rozbieżności w stanowiskach stron. Dzieje się tak, gdy okazuje się, że pomimo wszelkich starań, projekt nie może być wdrożony dokładnie w formie założonej na początku, gdy zwaśnione strony negocjują rozwiązanie konfliktu i godzą się na większe ustępstwa niż pierwotnie zakładały, itd. Wtedy, podpisany przez strony protokół rozbieżności jest formą pisemnego porozumienia, formalnej akceptacji ostatecznych warunków, które zostaną wdrożone.

 

Nie tylko w negocjacjach

Protokoły rozbieżności przybierają różną formę, bardziej lub mniej formalną, i stosuje się je także w innych przypadkach niż negocjacje, np.:

A) Niezgodność zakupionego przedmiotu/usługi z umową:

  • przy odbiorze uszkodzonej przesyłki  od kuriera
  • przy składaniu reklamacji
  • przy odbiorze/rozliczaniu wykonanej dla nas usługi

B) Przy weryfikacji  wdrożenia projektu

C) W sporach zbiorowych takich jak pacjenci-lekarze, pracownicy-pracodawca, itp.

D) W mediacjach

E) Jako punkt startowy do rozwiązywania konfliktów

F) Przed rozpoczęciem prac nad nowymi projektami ustaw

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *