Mediacja jako metoda rozwiązywania sporów

Facebooktwitterpinterestmail

Mediacja jako metoda rozwiązywania sporów

 

_ Jakiś czas temu pisałem o arbitrażu jako alternatywnej do negocjacji metodzie rozwiązywania sporów.

Tym razem chcę Ci przedstawić kolejną z metod, po które można sięgnąć, gdy zwykłe negocjacje nie dają rezultatu – ta metoda to mediacja.

 

Czym jest mediacja

Na początek przypomnę czym są negocjacje, by poprzez podobieństwa i różnice do negocjacji chciałbym Cię wprowadzić w temat mediacji.

Negocjacje to proces, w którym strony biorące w nich udział komunikują się, wymieniają propozycje, przekonują się nawzajem do swoich racji w celu osiągnięcia porozumienia.

W przypadku gdy negocjujące strony są skłócone, czyli negocjowane są spory, to często górę biorą silne negatywne emocje i w typowym trybie negocjacyjnym osiągnięcie porozumienia staje się niemożliwe.

W takiej sytuacji należy sięgnąć po inne niż negocjacje narzędzia do rozwiązywania sporów, tj. po arbitraż lub właśnie po mediacje.

MEDJACJA to proces dochodzenia do porozumienia, w którym bierz udział trzecia, niezależna i obiektywna, czyli niezaangażowana w spór, strona – mediator – której zadaniem jest:

 • obiektywne i spokojne wysłuchanie zwaśnionych stron
 • znalezienie prawdziwych, nieemocjonalnych, przyczyn problemu
 • poszukanie możliwych rozwiązań konfliktu i szans na porozumienie czy kompromis
 • Aby mediacja przebiegała poprawnie, to muszą być spełnione następujące warunki:
 • wszystkie zwaśnione strony biorą w niej udział
 • pomaga im neutralny mediator
 • mediator przedstawia obu stronom możliwe rozwiązania problemu (warunki kompromisu)
 • mediator pośredniczy w przekazywaniu między stronami obiekcji stron do proponowanych rozwiązań
 • strony biorą aktywny udział w pracy nad wypracowaniem kompromisu
 • osiągnięte porozumienie jest traktowane przez strony jako wiążące
 • porozumienie jest zwykle spisane na piśmie w postaci pisemnej ugody, podsumowania spotkania, itp.

 

Mediacja – ZALETY:

 • pomaga w rozwiązaniu sporu, gdy zwykłe negocjacje nie wystarczają
 • pomaga w osiągnięciu rozwiązania typu wygrana-wygrana (win-win) zamiast sytuacji, w której jedna ze stron dostaje znacznie więcej niż druga
 • pomaga stronom znaleźć obszary porozumienia, czyli wspólne cele
 • daje szansę na polepszenie relacji między skłóconymi stronami

 

Mediacja – WADY:

 • potrzeba znalezienia i zatrudnienia neutralnego mediatora (moderatora)
 • mediator, to dodatkowy wydatek
 • strony pozostające w sporze muszą brać czynny udział w pracy nad osiągnięciem porozumienia
 • wymagają dokładnej analizy źródeł sporu, a więc analizy sytuacji każdej ze stron oraz nieprzyjemnych wydarzeń, które już się rozegrały, a to może dodatkowo przywoływać złe emocje
 • do sukcesu potrzeba by wszystkie skłócone strony zaakceptowały jedno z proponowanych rozwiązań
 • osiągnięcie porozumienia może zająć dużo czasu
 • rozwiązanie typu win-win jest możliwe do osiągnięcia, ale jest duże ryzyko, że rozwiązanie będzie niezadowalające dla co najmniej jednej ze stron

Pomimo licznych wad oraz dużego ryzyka, że się nie uda wypracować porozumienia, mediacja jest dobrym wyjściem by uniknąć rozwiązywania problemu w sądzie, gdyż na wyrok sądu przyjdzie czekać nierzadko dłużej, a taki wyrok może być jeszcze mniej zadowalający dla stron niż przeciętne porozumienie osiągnięte na drodze mediacji.

 

 

 

 

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *