Negocjacje – definicja

Negocjacje według słownika języka polskiego PWN:   Negocjacje to rozmowy, pertraktacje prowadzone przez upoważnionych przedstawicieli dwu lub większej liczby państw, instytucji, organizacji, itp. Negocjacje to targowanie się ze sprzedającym o niższą cenę lub korzystniejsze warunki zakupu.   Innymi słowy, negocjacje, to  proces strategicznej, co najmniej dwustronnej, komunikacji (dyskusji), którego celem jest osiągnięcie porozumienia i polegający […]

BATNA – definicja i zastosowanie

  BATNA, czyli najlepsza alternatywa…..   BATNA (z ang.: Best Alternative To a Negotiated Agreement – najlepsza alternatywa do wynegocjowanego porozumienia) to „plan B”, rozwiązanie alternatywne, które negocjujący podejmie, gdy w wyniku przebiegu negocjacji nie dojdzie do żadnego porozumienia, lub jedyne porozumienie możliwe do osiągnięcia będzie nieakceptowalne przez tego negocjatora. Polskim synonimem dla B.A.T.N.A. (bo […]