ARBITRAŻ jako metoda rozwiązywania sporów

Facebooktwitterpinterestmail

ARBITRAŻ jako metoda rozwiązywania sporów

 

# Negocjacje, to nie tylko ustalanie warunków transakcji typu kupno – sprzedaż.

Negocjacje to także proces rozwiązywania sporów, dochodzenia do porozumienia, również w sytuacjach poza biznesowych, takich jak:

 • spory sąsiedzkie,
 • spory wewnątrz organizacji (pracownicy – zarząd)
 • spory pomiędzy instytucjami
 • konflikty małżeńskie
 • rozwód, itd.

Gdy zwykłe negocjacje nie przynoszą rozwiązania sporu, można pójść po pomoc do sądu powszechnego, ale wtedy rozstrzyganie potrwa długo i nie obędzie się bez, często wysokich, kosztów.

W sytuacjach patowych ( impas ) warto zatem sięgnąć po inne narzędzie – arbitraż.

Arbitraż to pozasądowy sposób na polubowne rozwiązywanie sporów. Skoro jest to pozasądowy sposób rozstrzygania, to opiera się on o własne zasady przyjęte przez dany sąd polubowny.

Polubowne rozwiązanie, to rozwiązanie sporu poza sądem państwowym. Takimi sprawami zajmują się sądy polubowne – polskie prawo nie przewiduje nazwy sąd arbitrażowy.

Sąd polubowny to niepaństwowa, prywatna organizacja (sąd prywatny), powoływana do życia na mocy woli stron.

Pracę sądu polubownego reguluje Kodeks postępowania cywilnego w art. 1154 do 1217, ale nie dotyczą go pozostałe przepisy KC.

Arbitraż stosuje się do sporów będących sprawami cywilnymi (sprawami karnymi musi się zająć sąd i prokuratura) i najczęściej są to spory gospodarcze. Często są to spory pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami i zazwyczaj korzystają z nich operatorzy GSM, zakłady energetyczne i in.

 

Rodzaje spraw, do których stosuje się arbitraż

Są to sprawy, których w świetle prawa nie musi orzekać sąd powszechny, więc bardzo wiele spraw cywilnych można skierować do sądu polubownego.

Wyjątki stanowią sprawy o alimenty, rozwód, separację, ustalenie ojcostwa.

Sąd polubowny może się zająć niektórymi sprawami dotyczącymi prawa pracy.

 

Co zrobić, by skierować sprawę do sądu polubownego

Zakwalifikowanie sprawy na sąd polubowny prawnicy nazywają zapisem na sąd polubowny.

1. Taki zapis musi spełniać pewne zasady, czyli sprawa nie może wymagać orzeczenia sądu powszechnego.

2. Zapis na sąd polubowny musi być sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 • To oznacza, że można taki zapis zawrzeć np. w umowie (kupna, sprzedaży) – dotyczy zapisów o sporach, które nie zaistniały do czasu podpisania umowy, ale strony przewidują, że może do takich sporów dojść i ustalają w umowie sposób ich rozstrzygania.
 • W przypadku sporów nieuregulowanych taką umową i już trwających, strony mogą zawrzeć pisemne porozumienie, w którym wyrażają zgodę na skierowanie sporu do sądu polubownego i wskazują konkretny sąd.

 

Kontrola prawna wyroków sądów polubownych

Sądy polubowne pozostają pod nadzorem sądu powszechnego, ale nie pod stałym ich nadzorem. Polega to na tym, że można do sądu powszechnego wnieść skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego, o stwierdzenie niewykonalności takiego wyroku, itp.

 

Arbitraż – wady i zalety

 

Zalety:

 • znacznie szybszy proces niż w sądzie powszechnym
 • zwaśnione strony mogą same wskazać arbitrów (np. fachowców w danej dziedzinie)
 • orzeczenia sądu arbitrażowego ma taką samą moc jak wyrok sądu powszechnego

Wady:

 • Konieczność sporządzenia na piśmie zapisu na sąd polubowny.

 

Jeśli po przeczytaniu tego artykułu nadal myślisz poważnie o skorzystaniu z arbitrażu jako metody na wyjątkowo skuteczne rozwiązanie sporu, to, by zrobić to w pełni profesjonalnie zwróć się po szybką i niedrogą poradę prawną online:baner200x115

 

 

 

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU 2
komentarze

 • hej, wpadam z rewizytą, oczywiście nie chce zostawiać oklepanego komentarza jaki to fajny wpis, itp. …natomiast dobrze, że wracasz uwagę na zastosowanie arbitrażu w innych sferach niż tylko biznesowe

  p.s. widzę, że plugin upprev już działa, poradziłeś sobie ze szczegółową konfiguracją? bo widzę chyba tylko włączone domyślne opcje?

  • miło Remku że wpadłeś i znowu nadałeś mi roboty, tzn skołczowałeś 🙂

   tak, jeszcze wtyczki nie skonfigurowałem – temat czeka w kolejce

Dodaj swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *